Биржа рефератов: Купить, продать, скачать реферат, курсовую, дипломную бесплатно

Економічні засади регулювання розвитку інноваційної діяльності в Україні

Магазин готовых работ

Добавлен 15.09.2017 пользователем Olha3000; Размер файла 1134592 байт; Тип: Дипломная

Цена: 2200 грн.

Купить

 ЗМІСТ

ВСТУП………………………………………………………………………….……3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ
ЗАСАД РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ…..…..6
1.1. Основні економічні категорії та зміст інноваційної діяльності .….....…6
1.2. Конкуренція як основний економічний механізм регулювання
розвитку інноваційної діяльності...………..................................................…17
1.3. Необхідність, принципи і стратегії державного регулювання
розвитку інноваційної діяльності ……………………………………….…...25
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
ТА ЕКОНОМІЧНИХ ЗАСАД ЙОГО РЕГУЛЮВАННЯ ……………………….38
2.1. Аналіз стану розвитку інноваційної діяльності в Одеській області
та в Україні …………………………………………………………………....38
2.2. Організаційно-економічна характеристика ТОВ «Антей» та
аналіз основних тенденцій розвитку його інноваційної діяльності ……….45
2.3. Аналіз зовнішнього середовища та економічних засад регулювання
інноваційної діяльності підприємства …..………………………………..…57
РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ЗАСАД РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ …………………...…64
3.1. Формування національної стратегії регулювання розвитку
інноваційної діяльності…………………………………………………….....64
3.2. Розвиток конкуренції на українському будівельному ринку …………76
3.3. Обґрунтування інноваційної стратегії розвитку ТОВ «Антей»
в сучасних умовах ринку ………………………...……………………….…..88
ВИСНОВКИ……….…………………………………………………………..…....96
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ……………………………………......100
ДОДАТКИ……………………………………………………………………..…..104