Биржа рефератов: Купить, продать, скачать реферат, курсовую, дипломную бесплатно

Класифікація та еволюція функцій держави

Магазин готовых работ

Добавлен 27.12.2016 пользователем maszarybalko; Размер файла 101376 байт; Тип: Реферат

Цена: 44 грн.

Купить

 Актуальність роботи полягає у тому, що питання про функції держави має не тільки теоретичне, але й велике практичне значення. Воно дозволяє глянути на державу не тільки з боку її форми, внутрішньої побудови і змісту, але й розглянути феномен держави під кутом зору її різнобічної діяльності, різнопланових та різнорівневих сфер функціонування. За допомогою функцій стає можливим з досить високою точністю визначити характер діяльності держави, правильність вибору нею на тому чи іншому етапі розвитку її пріоритетів, нарешті, рівень її організованості й ефективності .
Різним аспектам формування, становлення, розвитку та реалізації функцій держави приділяли увагу багато вчених-теоретиків права, конституціоналістів, соціологів, серед яких С.С. Алексєєв, Л.І Каск, В.Ф. Погорілко, Ю.М. Тодика, М.В. Цвік, Л.І. Кормич та багато інших.
Метою даної роботи є з’ясування змісту поняття функція держави, розглянути різні погляди на їхню класифікацію та аналіз розвитку та зміни функцій держави впродовж історії.